Skiathos - Hellas - thomas.arnestad@gmail.com

Skiathos

View through a stone fence and down to the harbour of Skiathos Town, Greece.

greecegreece islandislandgreek islandgreekskiathostownskiathos townskiathos harbour